Projekt Wodniczka – RMC Polska

Metryka praktyki

Firma: RMC Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Projekt Wodniczka to wynik współpracy firmy z organizacjami pozarządowymi (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Fundacja Euronatur), które zajmują się ochroną ptaków.

Zaangażowanie firmy RMC Polska we współpracę z tymi organizacjami ma na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji w przyrodzie, w szczególności w liczebności występowania zagrożonych w Europie gatunków ptaków wróblowatych, jakim jest wodniczka (Acrocephalus paludicola).

Wśród najważniejszych efektów programu ochrony ptaków wymienić należy dokonanie aktualnej inwentaryzacji siedlisk wodniczki oraz kondycji występujących zagrożeń dla jej siedlisk, a także zgromadzenie danych przyrodniczych do aktualizacji materiałów naukowych w zakresie wiedzy o ginącym gatunku wodniczki.

Oprócz tego przygotowano i w części zrealizowano 3-letni plan (2004-2007) monitorowania i aktywnej ochrony gatunku w wybranych siedliskach wodniczki oraz wybudowano urządzenia wodne do odbudowy naturalnych warunków w dolinie Narwi, sprzyjających bytowaniu ptactwa. Ponadto otworzono Galerię Bocianią w Pentowie i rozpoczęto działalność ośrodka edukacji ekologicznej.