Projekt Widmo

Metryka praktyki

Firma: L'Oréal Polska,
Branża: Farmaceutyka, FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 14 - Życie pod wodą
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Szacuje się, że porzucone w wodach mórz i oceanów sieci rybackie, potocznie nazywane sieciami widmo stanowią obecnie 46% Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci. Porzucone lub zagubione sieci nadal kontynuują połowy, stanowiąc tym samym zagrożenie dla ekosystemu morskiego.

Aby wyjść naprzeciw temu problemowi marka Biotherm zdecydowała się wesprzeć chroniącą ekosystemy morskie fundację MARE, realizując wspólnie PROJEKT WIDMO. Jego celem jest oczyszczenie trzech znajdujących się w Morzu Bałtyckim wraków z zalegających w nich sieci oraz ich monitorowanie pod kątem potencjalnych wycieków substancji niebezpiecznych. Współpraca z fundacją MARE jest częścią ogłoszonej przez Biotherm kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju, pod nazwą „Live by Blue Beauty”.

W wyniku wspólnych działań w październiku 2021 roku przeprowadzony został pierwszy etap projektu – rekonesans z pokładu statku Nawigator XXI. Dzięki temu udało się zlokalizować trzy wraki, które w czerwcu 2022 roku zostaną oczyszczone z sieci oraz poddane monitoringowi. Oczyszczanie wód morskich z porzuconych sieci rybackich i pozytywny wpływ na morski ekosystem Morza Bałtyckiego.