Projekt „W pracownikach siła”

Metryka praktyki

Firma: ASTE,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Założeniem projektu W pracownikach siła prowadzonego przez ASTE było przekazywanie wsparcia finansowego na rzecz inicjatyw dotyczących dobra wspólnego, w których uczestniczą zatrudnieni w firmie. Celem przedsięwzięcia było usystematyzowanie udzielanej przez spółkę pomocy finansowej, a także wsparcie zaangażowania obywatelskiego pracowników.