Projekt „Szczyty kosztują”

Metryka praktyki

Firma: ROHLIG SUUS Logistics,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2014

Projekt Szczyty kosztują (www.szczytykosztuja.pl) dotyczy zjawiska znacznego wzrostu przewozów realizowanych w ostatnich dniach każdego miesiąca (nawet o 80% ponad średnią miesięczną). Jego celem jest budowanie świadomości negatywnych konsekwencji szczytów dla gospodarki, firm i otoczenia społecznego, promowanie rozwiązań i success stories oraz wspieranie dyrektorów działów logistyki w dyskusji z kluczowymi partnerami biznesowymi na temat pozytywnych zmian. Inicjatorem i koordynatorem projektu jest operator logistyczny ROHLIG SUUS Logistics, partnerem wspierającym merytorycznie – Graphene Partners, pozostałymi partnerami akcji są zaproszone instytucje branżowe. W ramach projektu przeprowadzono ogólnopolskie badanie szczytów przewozowych, zorganizowano kampanię społeczną, uruchomiono dyskusję w branży oraz przeprowadzono bezpłatne warsztaty z przedstawicielami firm produkcyjnych, sieci handlowych i operatorów logistycznych, w trakcie których wypracowywano dobre praktyki przeciwdziałania szczytom.