Projekt społeczny na rzecz Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Jeleniej Górze

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wraz z promocją tegorocznego Raportu Odpowiedzialnego Biznesu Banku Zachodniego WBK zaimplementowano projekt społeczny oparty na gamifikacji, w którym uczestniczyli klienci i pracownicy. Osiągnięcie określonego progu punktowego, owocowało przekazaniem środków finansowych ośrodkowi, który potrzebował wsparcia.

Akcja zakończyła się renowacją obiektów Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Nadzieja”, w którym mieszka w sumie 111 dzieci. Cała renowacja została przeprowadzona przez zespół profesjonalistów, jednak część prac wykonali także wolontariusze z Makroregionu Zachodniego.

W jednym z domów należących do „Nadziei” 13 wolontariuszy odnowiło pokój gier i plac zabaw, pomalowano ogrodzenie i oczyszczono teren dookoła ośrodka.