Projekt społeczny ABB w Aleksandrowie Łódzkim „Uczeń z pasją, inżynier z przyszłością” – ABB

Metryka praktyki

Firma: ABB,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2012

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w branży inżynieryjnej oraz nowymi inwestycjami w budowę zakładów w Aleksandrowie Łódzkim firma ABB rozpoczęła projekt Uczeń z pasją, inżynier z przyszłością. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie dialogu z grupą interesariuszy reprezentującą lokalne szkoły i władze samorządowe, przedstawicielami uczniów oraz rodziców i ustalenie programu przy aktywnym uczestnictwie obu stron. Na bazie zebranych informacji opracowano kompleksowy program wspierający edukację nauk ścisłych na rok szkolny 2012/2013. Wdrażanie projektu rozpoczęto od wsparcia finansowego trzech szkół łączną kwotą 100 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na doposażenie pracowni matematycznych, fizycznych i chemicznych. Dla gimnazjalistów utworzono Koło Młodego Wynalazcy, w ramach którego organizowane są cykliczne warsztaty w wyremontowanej pracowni fizyki, również wycieczki do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w Warszawie. Ponadto ABB objęła patronatem nowo utworzoną klasę gimnazjalną o profilu matematycznym, fundując stypendia i finansując pobyt na obozie językowym dla najlepszych uczniów, a także organizując warsztaty na terenie własnych zakładów produkcyjnych w Aleksandrowie Łódzkim. Dla uczniów spółka organizuje konkurs z wiedzy technicznej z nagrodami, doradztwo zawodowe, szkolenia i praktyki w ABB.

Informacje ze strony www