Projekt „Siła różnorodności”

Metryka praktyki

Firma: Scanmed,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2015

Projekt „Siła różnorodności” został utworzony w Grupie Scanmed w ramach przedsięwzięcia „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej” realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Działania w ramach projektu polegają na budowaniu atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności oraz przeciwdziała dyskryminacji i mobbingowi. Projekt w głównej mierze dotyczy budowania świadomości w zakresie zarządzania różnorodnymi zespołami ze szczególnym uwzględnieniem: dwustronnej komunikacji z pracownikami, uwrażliwienia na czynnik różnorodności, budowania klimatu do awansu kobiet i mężczyzn, diagnozy potencjału – budowania zespołów różnorodnych pod względem płci, wieku, doświadczenia, kompetencji, zwiększenia satysfakcji zawodowej pracowników wraz ze wzrostem motywacji i zaangażowania.