Projekt „Profesor wnuczek”

Metryka praktyki

Firma: Luxoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Luxoft Poland wsparł projekt Profesor wnuczek, w ramach którego gimnazjaliści 18 szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w 14 różnych miastach uczyli seniorów podstaw wykorzystania nowych technologii. Osoby starsze dowiedziały się m.in.: jak bezpiecznie korzystać z komputera, jak wysłać wiadomość, korzystając z internetu oraz jak przeglądać prasę internetową, co służyło zmniejszaniu skali wykluczenia cyfrowego.

W II edycji z programu skorzystało 181 seniorów (w I 101), 160 uczniów (w I 115). Zajęcia prowadziło 18 nauczycieli (po jednym w każdej szkole), a całość koordynowało 12 dodatkowych osób. Razem inicjatywa połączyła 370 osób.