Projekt „Pomoc koleżeńska w trudnych sytuacjach życiowych”

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Pomoc koleżeńska w trudnych sytuacjach życiowych to projekt polegający na organizowaniu środków finansowych dla osób potrzebujących, np. w sytuacji choroby nowotworowej kolegi – pracownika stacji PKN Orlen. Inicjatorką jest menedżerka sprzedaży detalicznej, wykorzystująca swoje hobby, jakim jest ceramika. Pani Renata określa cel zbiórki, następnie organizuje grupę osób zajmujących się przygotowaniem prac ceramicznych, które są formą podziękowań za pomoc potrzebującemu. W akcję zaangażowani są pracownicy PKN Orlen oraz inne osoby chętne do pomocy, w tym także Fundacja ORLEN – Dar Serca. Do chwili obecnej odbyły się wolontariaty dla chorych pracowników koncernu, dzieci pracowników, jak też wychowanków domów dziecka, bezdomnych ze Szczecina oraz dla młodzieży z Ukrainy.