Projekt „Po Prostu”

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2014

Projekt Po Prostu ma na celu uproszczenie komunikacji kierowanej do klientów ING Banku Śląskiego. Jego sprawną realizację zapewnia współpraca z językoznawcami, psychologami i ekspertami od języka wizualnego. Przeprowadzono badania oczekiwań klientów oraz audyt „języka ING” – przeanalizowano 250 tekstów pod kątem ich przystępności. Bank dąży do tego, by dzięki przejrzystym i zrozumiałym treściom klienci wiedzieli, co kupują i za co płacą. Dodatkowo ING Bank Śląski edukuje pracowników w zakresie zasad prostego pisania poprzez komunikację wewnętrzną, a ponad 200 osób wzięło udział w szkoleniach i warsztatach.