Projekt ”Pierwsza Praca – Włącz Zielone” w Leroy Merlin

Metryka praktyki

Firma: Leroy Merlin,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Leroy Merlin Polska od lat angażuje się we wspieranie osób wchodzących na rynek pracy bądź poszukujących na nim swojego miejsca. Tym razem, z oddolnej inicjatywy kierowników zasobów ludzkich, w sklepach w Regionie Południowo-Centralnym oraz Regionie Zachodnim rozpoczęto test projektu „Pierwsza Praca – Włącz Zielone”. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 do sklepów trafili pierwsi uczniowie w celu praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu planowane jest objęcie patronatem szkół współpracujących ze sklepami Leroy Merlin oraz umożliwienie zatrudnienia najlepszych absolwentów. Projekt adresowany jest do uczniów szkół średnich odbywających praktyki w sklepach Leroy Merlin, w szczególności do tych, którzy niebawem pojawią się na rynku pracy. Poza wsparciem młodzieży, celem projektu jest budowanie wizerunku Leroy Merlin jako pożądanego pracodawcy oraz pozyskanie nowego źródła rekrutacji na przyszłość. Pierwsza edycja projektu trwa do 30 czerwca 2023 r., wtedy też pojawi się możliwość przedstawienia końcowych wniosków. Zostaną podjęte także dalsze decyzje co do firmy i zasięgu takich działań.