Projekt Ocalmy od zapomnienia historię gazownictwa

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2015

Projekt Ocalmy od zapomnienia historię gazownictwa skierowany jest przede wszystkim do pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Zebrane, skatalogowane materiały dotyczące dziedzictwa historycznego PSG zaprezentowane zostały chronologicznie w intranecie pracowniczym. Dostęp do nich jest ograniczony ze względu na lokalizację pierwotnych materiałów w 6 oddziałach PSG. Uzupełnienie luk historycznych jest możliwe tylko dzięki współpracy z obecnymi i emerytowanymi pracownikami PSG.