Projekt „Mechatronik”

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych w branży motoryzacyjnej umożliwia również projekt Mechatronik powstały w wyniku współpracy firmy Volkswagen Motor Polska z Zespołem Szkół Zawodowych z Chocianowa. Nauka w zawodzie monter mechatronik trwa 3 lata, podczas których uczniowie otrzymują wynagrodzenie zgodnie z przepisami prawa polskiego. Zawód ten wymaga wyobraźni przestrzennej, zainteresowania techniką, dobrej znajomości matematyki, a także umiejętności pracy w grupie. Te kompetencje sprawdzane są w trakcie rekrutacji obejmującej: test umiejętności manualnych (tzw. Skill-test), analizę wyników w nauce oraz ocen z zachowania. W chwili obecnej VW MP zatrudnia 37 uczniów zawodu monter mechatronik, mających status pracowników młodocianych.