Projekt „Lekcja WF-u z Mistrzem”

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2015

Z inicjatywy PKN ORLEN, pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz przy współudziale Miasta Płocka blisko 40 sportowców przeprowadziło szereg lekcji WF-u we wszystkich publicznych szkołach podstawowych i wybranych gimnazjach w Płocku. Projekt Lekcja WF-u z Mistrzem jest skierowany nie tylko do uczniów, ale także do rodziców, nauczycieli i kadry dydaktycznej. Objął 20 szkół, w których ponad 4100 dzieci ćwiczyło z mistrzami podczas 170 godzin lekcyjnych.