Założenie Fundacji ENEA, projekt „Lato z energią”

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Dostawca energii elektrycznej, firma ENEA, by bardziej skutecznie prowadzić działania z zakresu CSR, zdecydowała się na założenie fundacji. Rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja sportowa i promocja zdrowego trybu życia – to kluczowe obszary działania Fundacji ENEA. W 2014 roku rozpoczęto projekt „Lato z energią”, dzięki któremu dzieci z rodzin defaworyzowanych skorzystały z letniego wypoczynku. Fundacja zaangażowała się także w promocję, na terenie działania dystrybucyjnego ENEA, badań profilaktycznych, dzięki którym kilka tysięcy osób mogło skorzystać z bezpłatnego dostępu do diagnostyki onkologicznej.