Projekt „Krok po kroku” – GlaxoSmithKline

Metryka praktyki

Firma: GlaxoSmithKline,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2012

W ramach kontynuacji programu Żyj bezpiecznie w 2011 i 2012 roku GlaxoSmithKline zrealizowało projekt Krok po kroku do osiągnięcia kultury bezpiecznej pracy, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i realizacja programów minimalizujących i redukujących wypadki. W projekcie uwzględniono następujące elementy: spotkania pracowników, komisji BHP oraz spotkania najwyższego kierownictwa z działem EHS (środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo) jako narzędzie mogące pomóc zrozumieć problemy i potencjalne zagrożenia pod kątem bezpieczeństwa; wizualizację/komunikację EHS – w obszarach produkcyjnych, na tablicach, monitorowanie aspektów EHS; bezpieczne zachowania ludzi podczas pracy z urządzeniami; szkolenia odświeżające, jakościowe i bezpieczeństwa oraz powiązane z nimi samoinspekcje. Raportowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych (z uwzględnieniem identyfikacji ryzyk) pozwoliło policzyć, że w roku 2011 zgłoszono ponad 1 tys. zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz działań redukujących lub minimalizujących możliwość wystąpienia wypadków, a w roku 2012 już ok. 3 tys. Dzięki takim zgłoszeniom możliwa jest poprawa jakości bezpieczeństwa w zakładzie.