Projekt „Kierunek Bałtyk”

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2014

Odbudowa populacji foki szarej i morświna oraz poprawa bioróżnorodności Bałtyku – to efekt działań edukacyjnych i wsparcia ochrony przyrody, które podejmuje Grupa LOTOS w ramach projektu Kierunek Bałtyk. Obejmował on wsparcie badań liczebności populacji morświna i przekazanie do Stacji Morskiej na Helu specjalistycznego sprzętu. Udało się także, wspólnie z kilkoma organizacjami pozarządowymi, wesprzeć wieloletni program „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”. W terenie w celach edukacyjnych m.in. został wybudowany punkt obserwacyjny ptaków. W działania w ramach wolontariatu pracowniczego zaangażowano osoby zatrudnione w Grupie LOTOS. Podczas akcji wykorzystywano media społecznościowe oraz reklamy wielkoformatowe.