Projekt Jonatan – Indesit Company

Metryka praktyki

Firma: Indesit Company,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2011

Indesit Company, we współpracy z Fundacją „Jaś i Małgosia”, zajął się bardzo wymagającą grupą – pełnoletnią „trudną młodzieżą” (problemy z prawem, nałogi, trudne środowisko). Głównym celem Projektu Jonatan jest pomoc w starcie w dorosłym życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy każdej z edycji rekrutują się spośród wychowanków poprawczaków, domów dziecka oraz trudnej młodzieży wskazanej przez dyrektorów placówek szkolnych. Rekrutacji dokonuje streetworker, który jest później opiekunem takiej grupy (osoba z Fundacji). Edycja projektu trwa około 5-6 tygodni. Zajęcia podzielone są na dwie grupy: zawodową i motywacyjną. Praktyki zawodowe odbywają się w pełnym wymiarze godzin pracy (8 godzin przez 5 dni w tygodniu), po dwóch tygodniach uczestnicy mogą wybrać specjalistyczny kurs zawodowy, który finansuje firma. Na końcu chętni dostają propozycję pracy na stałą umowę w firmie Indesit. Jeśli się nie zdecydują, otrzymują certyfikat ukończenia projektu oraz honorowany na rynku certyfikat ukończenia kursu zawodowego i praktyk. Drugą grupę zajęć stanowią wolontariat oraz liczne zajęcia motywacyjne i sportowe ze specjalistami. W projekt zostało zaangażowanych wielu pracowników firmy – od zarządu, po najniższy szczebel. Pomysłodawcy projektu zakładają, że znaczna część osób po jego zakończeniu zacznie pracę w firmie, co przyczyni się do zmiany ich życia i przywróci społeczeństwu. W 4 edycjach projekt rozpoczęło 36 osób, a ukończyło 26 (to więcej niż zakładała firma), zatrudniono 16 osób. Patronat nad projektem objął m.in. minister sprawiedliwości.