Projekt „Innowacje, praktyki, wymiana doświadczeń”

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2015

Program współpracy partnerskiej między Polską Spółką Gazownictwa a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie polega na dzieleniu się doświadczeniem związanym z branżą górniczą oraz organizacji praktyk dla studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Dzięki projektowi Innowacje, praktyki, wymiana doświadczeń promowane są dobre praktyki inżynierskie oraz przekazywana jest praktyczna wiedza z zakresu górnictwa. W ramach projektu organizowane są wspólne konferencje naukowe, jak również opracowywane innowacyjne plany pozwalające na unowocześnienie przedsiębiorstwa.