Projekt „IKEA Retail Ekologia tekstyliów”

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialna konsumpcja
Dokument źródłowy: Raport 2014

Projekt IKEA Retail Ekologia tekstyliów miał na celu poznanie preferencji i poziomu wiedzy konsumentów na temat elementów zrównoważonego rozwoju w procesie wyboru tekstyliów. Dzięki zaangażowaniu 11-osobowej grupy studentów Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej firma zrealizowała badania laboratoryjne oraz marketingowe na grupie 300 klientek w 3 miastach. Wyniki pokazały, jaki wpływ mają działania proekologiczne IKEA na motywacje zakupowe klientów. Dodatkowo projekt zwrócił uwagę konsumentów na właściwości kupowanych przez nich produktów oraz znaczenie stosowania się producentów tekstyliów do zasad zrównoważonego rozwoju.