Projekt grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Projekt grantowy Pracownia Talentów Fundacji Tesco Dzieciom stanowi odpowiedź na problem nierówności w dostępie do wysokiej jakości edukacji. Dzięki programowi udało się dotrzeć do blisko tysiąca dzieci i młodzieży – podopiecznych świetlic środowiskowych, domów dziecka, domów kultury oraz klubów sportowych i grup artystycznych. Przez 3–9 miesięcy uczestniczyli oni w zajęciach pozalekcyjnych. W ramach programu o wsparcie finansowe zajęć edukacyjnych w wysokości do 10 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. W 2014 roku nagrodzonych zostało 26 organizacji, które otrzymały granty o łącznej wartości 251 200 zł.