Projekt Gospodarni.pl – Unilever

Metryka praktyki

Firma: Unilever,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2012

Projekt Gospodarni.pl to praktyka firmy Unilever; polega ona na szeregu działań skierowanych do pracowników i klientów na temat racjonalnego gospodarowania, czyli odpowiedzialnego i racjonalnego zarządzania dostępnymi zasobami. Jako część globalnego planu „Życie w sposób zrównoważony” projekt opierał się na założeniu edukacji konsumenckiej i uświadamianiu, w jaki sposób oszczędnie i ekologicznie prowadzić gospodarstwo domowe. Firma zorganizowała konkurs na najbardziej ekologiczny dom, a także poprzez stronę internetową i szerokie działania na Facebooku przekazuje informacje, jak zniwelować negatywny wpływ na otoczenie poprzez codzienne zachowania i nawyki. Akcja obecna była w mediach i poprzez specjalny event na Polach Mokotowskich również w przestrzeni publicznej. W artykułach prasowych skupiono się na najczęstszych błędach popełnianych w polskich gospodarstwach domowych w aspekcie racjonalnego gospodarowania zasobami, co rozbudziło dyskusję temat gospodarności.