Projekt Gender – Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2013

W Grupie Pelion równouprawnienie jest realizowane na kilku płaszczyznach: równej płacy, jednakowego dostępu do szkoleń oraz przejrzystych ścieżek rozwoju kariery i awansów. Należąca do Grupy Pelion spółka zarządzająca aptekami Dbam o Zdrowie, jako pierwsza polska firma otrzymała certyfikat Gender Equality Project (GEP). Projekt Gender, realizowany w firmie, polega na niwelowaniu różnic w wynagradzaniu, dostępie do szkoleń, a także ułatwieniu młodym matkom powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim.