Projekt Future Fuelled by Knowledge – FFbK („Przyszłość zasilana wiedzą”) – kontynuacja – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2012

Future Fuelled by Knowledge – FFbK („Przyszłość zasilana wiedzą”) to projekt Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, którego celem jest inicjowanie oraz podniesienie jakości debaty publicznej na temat najważniejszych wyzwań dla polskiej i światowej gospodarki oraz edukacja społeczna w zakresie najważniejszych kwestii ekonomiczno-gospodarczych kraju. Do udziału w projekcie zaproszono liderów biznesu, przedstawicieli think-tanków i instytutów badawczych, ekonomistów, a także polityków. Dzięki konstruktywnej wymianie poglądów poszukiwali oni strategicznych rozwiązań, które wspomogą dalszy rozwój gospodarczy Polski, Europy i świata. Debaty z cyklu „Przyszłość zasilana wiedzą” odbyły się podczas konferencji, takich jak: Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Kongres Finansowy oraz Forum Ekonomiczne w Krynicy. Debaty poświęcono następującym tematom: „Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna”, „Dźwignie wzrostu wartości przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym”, „Kto i jak sfinansuje wydobycie gazu łupkowego w Polsce” oraz „Wyścig po gaz łupkowy. Nowy impuls dla polskiej gospodarki”. Opublikowano również wydawnictwa „Gazowa (r)ewolucja w Polsce” oraz „Planowanie w czasach niepewności” z tekstem autorstwa futurysty Petera Schwartza (Global Business Network Monitor Group). Prowadzenie projektu przyczyniło się do intensyfikacji debaty publicznej na ważne tematy społeczne oraz gospodarcze. Opracowane w ramach projektu analizy eksperckie dotarły do środowiska opiniotwórczego oraz decydentów z Polski i zagranicy. O sukcesie projektu świadczą pozytywne opinie wpływowych komentatorów oraz publikacje w kluczowych mediach – tylko po debacie PKN ORLEN podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy ukazało się blisko 130 publikacji.