Projekt „Fortress z Aniołami” – Fortress

Metryka praktyki

Firma: Fortress,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z partnerem społecznym
Dokument źródłowy: Raport 2010

Firma Fortress wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” zainicjowała w 2008 roku Projekt „Fortress z Aniołami”. Jego celem jest wsparcie mieszkańców katowickiej dzielnicy Załęże, szczególnie dzieci i młodzieży z niewydolnych i uboższych rodzin.

W ramach projektu pracownicy firmy zorganizowali „Kącik Bajek”, podczas którego raz w tygodniu prowadzą zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla 18 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W czasie spotkań wykorzystywane są różnorodne techniki plastyczne. Dla dzieci bardzo ważna jest cykliczność i stałość tych spotkań, co daje im poczucie bezpieczeństwa. Projekt „Fortress z Aniołami” jest rozszerzany o akcje i inicjatywy angażujące również starszych podopiecznych placówki prowadzonej przez stowarzyszenie, w tym młodzież i rodziców.

Fortress bierze także udział w festynach dla społeczności lokalnej, organizuje zabawy okazjonalne dla najmłodszych oraz kiermasze świąteczne w firmie, podczas których licytowane są prace podopiecznych placówki. Wśród pracowników zbierane są też najpotrzebniejsze artykuły dla dzieci z ośrodka. W projekt zaangażowani są pracownicy firmy na zasadzie wolontariatu pracowniczego. Dzielą się swoim czasem, energią oraz pomysłami, przygotowując i prowadząc zajęcia oraz włączając się w działalność charytatywną.

Firma Fortress w ramach projektu tworzy też nowe miejsca pracy dla rodziców podopiecznych stowarzyszenia, zatrudniając ich do prac zleconych związanych z działalnością firmy.