Projekt „Ekologia się opłaca” – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2012

We wrześniu 2012 roku ruszyła akcja Ekologia się opłaca, którą Kompania Piwowarska chciała przypomnieć konsumentom i detalistom zalety opakowań zwrotnych. Akcja miała zwrócić uwagę na to, ile można zyskać, wybierając piwo w butelce zwrotnej. W 1850 sklepach w Warszawie pojawiły się ulotki i plakaty podkreślające oszczędności i korzyści dla środowiska związane z opakowaniami zwrotnymi. Przedstawiciele handlowi KP edukowali właścicieli punktów sprzedaży detalicznej, którzy nie mają w swojej ofercie piwa w butelkach zwrotnych, na temat znaczenia tego rodzaju opakowania w handlu tradycyjnym. Dodatkowo klienci, którzy kupili sześć butelek piwa w butelkach zwrotnych, otrzymali specjalne nosidła wykonane z tektury – materiału przyjaznego dla środowiska, który można łatwo poddać recyklingowi. Możliwości techniczne butelki zwrotnej kilkakrotnie przewyższają to, jak długo i jak często jest ona w praktyce wykorzystywana. W Polsce przeciętnie obieg takiej butelki to kilkanaście razy w ciągu 2–4 lat. Butelka zwrotna ma ekonomiczny i ekologiczny sens tylko pod warunkiem, że wykona dużą liczbę rotacji – od napełnienia do sprzedaży i zwrotu. Udział butelki zwrotnej w polskim rynku plasuje się na poziomie powyżej 50%, co daje średni wynik w Europie. Wyprzedzamy pod tym względem Francję, Włochy, Wielką Brytanię i Irlandię (poniżej 20%), ale znajdujemy się za Danią, Finlandią, Holandią, Niemcami i Austrią (ponad 60%). W 2011 roku Kompania Piwowarska zapewniła odzysk i recykling odpadów powstających ze zużytych opakowań na poziomie co najmniej 46% dla wszystkich butelek szklanych i 47% dla aluminium. Akcja firmy przyczyniła się do wzrostu wykorzystania opakowań zwrotnych w handlu, zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych, a także do rozwoju partnerskiej współpracy w ramach zrównoważonego łańcucha wartości.

Wiecej informacji