Projekt Ekobiuro

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

W 2021 w firmie rozpoczął się projekt „Office for One Planet” we współpracy z dostawcą zewnętrznym Little Greenfinity. Projekt miał na celu wprowadzenie bardziej ekologicznych praktyk we wszystkich biurach. W ramach projektu dokonano audytu ekologicznego w oddziałach. Równolegle obywały się warsztaty edukacyjne dla pracowników czy pokaz filmu o tematyce zero waste.

Oprócz tematyki biurowych eko-praktyk poruszano temat m.in. przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Projekt zakończy się powstaniem rekomendacji wdrożenia eko-praktyk dla każdego biura. Równocześnie w oddziałach firmy prowadzone były działania w zakresie porządkowania tematu segregacji odpadów. Częścią projektu „Ekobiuro” w było działanie firmy na zewnątrz, która zaadoptowała dwie pszczele rodziny w przestrzeni miejskiej, a także zasponsorowała posadzenie 300 drzew.

Efektywność realizacji projektu będzie mierzona analizą zużycia poszczególnych surowców rok do roku.

Korzyści z projektu to optymalna gospodarka zasobami biura, obniżenie kosztów oraz wywarcia pozytywnego wpływu na środowisko, klimat i nawyki pracowników.