Projekt edukacyjny „W kontakcie z naturą Kids” – ENEA

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Wolontariusze firmy ENEA prowadzili akcję w szkołach i przedszkolach. Jej celem było promowanie ekologicznych postaw wśród dzieci. Scenariusz lekcji obejmował film rysunkowy oraz omówienie zadania na rzecz ekologii, które uczniowie mieli zrealizować wspólnie w szkole. Działania wolontariuszy wspierał dedykowany projektowi serwis www.wkontakcieznatura.pl/kids. Swoją strefę wiedzy w serwisie mają także nauczyciele i rodzice, którzy mogą wykorzystać zamieszczone materiały edukacyjne na temat ekologii i bezpiecznego obchodzenia się z prądem.

Dowiedz się więcej