Projekt edukacyjny Szkoły dla Ekorozwoju

Metryka praktyki

Firma: PGNiG Obrót Detaliczny,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2014

Projekt edukacyjny Szkoły dla Ekorozwoju to kolejny program PGNiG Obrót Detaliczny służący popularyzacji wiedzy na temat ochrony środowiska i świadomego gospodarowania energią. Na stronach internetowych Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, szkół oraz kuratoriów oświaty w poszczególnych województwach ogłoszono konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Szkoły mogły zgłaszać projekty oparte na opracowanych scenariuszach kładących nacisk na naukę w sposób praktyczny. Prace poddawane były następnie ocenie w oparciu o kryterium pomysłowości uczniów. Konkurs kończył Zjazd Szkół dla Ekorozwoju, na którym zwycięzcom przekazane zostały nagrody. W programie wzięło udział 2500 uczniów z 50 szkół podstawowych.