Projekt edukacyjny „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wkroczenie cyfryzacji i nowych technologii w codzienne życie, stanowi o postępie, a zarazem niesie ze sobą szereg zagrożeń. Sytuacja dotyczy wszystkich generacji i wszystkich grup społecznych, zatem Cyberbezpieczeństwo stało się jednym z najważniejszych wyzwań współczesności. Santander Bank Polska postanowił zrealizować cykl lekcji dla uczniów i wykładów dla studentów oraz seniorów o tematyce Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni prowadzonych przez specjalistów sektora bankowego. Promując wiedzę wśród różnych grup społecznych w zakresie zagadnień cyberbezpieczeństwa, gospodarki elektronicznej oraz płatności elektronicznych oraz współpracując z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za edukację, samorządami, szkołami, uczelniami, Uniwersytetami III Wieku. Działania dotarły bezpośrednio do ok. 54 0000 słuchaczy a pośrednio do ok. 285 000 adresatów. Uczestnicy cyklu lekcji zostali laureatami Europejskiego Quizu Finansowego 2018 pokonując konkurencję z 25 europejskich państw.

Pozostałe filmy: http://bde.wib.org.pl/materialy/filmy/