Projekt edukacyjno-informacyjny Akademia Zdrowego Żywienia PAMSO oraz kampanie „Pamso Kocha Slow Food” i „Back To School” – PAMSO

Metryka praktyki

Firma: PAMSO,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2010

Projekt Akademia Zdrowego Żywienia PAMSO powstał w wyniku prowadzonych przez firmę obserwacji na temat żywienia w grupie konsumentów. Wyniki obserwacji wskazywały m.in. na bardzo małą wiedzę na temat zdrowego odżywiania wśród konsumentów w każdym wieku i niezależnie od grupy społecznej, a zwłaszcza na niewłaściwe odżywianie dzieci i młodzieży.

Akcja „Pamso Kocha Slow Food” – odnosząca się do idei slow food – przeprowadzona była w marcu 2010 roku we współpracy z „Dziennikiem Łódzkim”, w którym ukazał się cykl artykułów promujących tę ideę i ogłoszony został konkurs dla czytelników. Kampania promowana była głównie w dzienniku oraz na stronie www.pamso.pl. Zainteresowanie konkursem było duże. 30 osób nagrodzono za najciekawsze wypowiedzi dotyczące sposobu spędzania wielkanocnego popołudnia. W codziennym pędzie tracimy przyjemność poznawania nowych smaków oraz celebracji rodzinnego posiłku. Celem kampanii było przeciwdziałanie temu trendowi, a także przekonanie konsumentów, aby docenili lokalnych producentów artykułów spożywczych wysokiej jakości.

Akcja „Back To School” przyjęła formę zorganizowanego w jednym z największych parków śródmiejskich w Łodzi pikniku rodzinnego, w którym wzięło udział około tysiąca osób. Uczestników imprezy uświadamiano, jak aktywnie spędzać czas z dziećmi, a przy okazji całe rodziny uczono podstaw komponowania zdrowej diety. Powszechne obecnie podejście do nawyków żywieniowych przynosi destrukcyjne skutki dla organizmu, zwłaszcza wtedy, gdy musi on przygotować się do chłodnych, jesiennych dni. Początek roku szkolnego był dobrym momentem na to, aby rozpocząć propagowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci, szczególnie poprzez zabawę i z pomocą dietetyków. W akcję włączyli się również pracownicy PAMSO, którzy podczas pikniku rozdawali wydrukowane specjalnie z tej okazji poradniki.