Projekt edukacji prozdrowotnej „Czas na zdrowie”

Metryka praktyki

Firma: Bank Ochrony Środowiska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Czas na zdrowie” Banku Ochrony Środowiska to promowanie zdrowej żywności i rolnictwa ekologicznego wśród uczniów polskich szkół oraz ich rodzin i lokalnych społeczności. Młodzież zdobywała wiedzę nt. rolnictwa ekologicznego i dzieliła się nią podczas szkolnych festynów zdrowia skierowanych do całej wspólnoty lokalnej. W ramach festynów odbyły się pokazy filmów edukacyjnych, degustacja żywności ekologicznej oraz rodzinne gry i zabawy. W 2017 r. odbyła się już szósta edycja projektu. Do tej pory w festynach wzięło udział ponad 300 tysięcy osób.

Projekt składa się z dwóch etapów:

  • ROZGRZEWKA polega na wypromowaniu wśród społeczności szkolnej i lokalnej wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego. W pierwszym etapie uczestnicy zdobywają wiedzę i przygotowują scenariusz planowanego festynu zdrowia oraz zdobywają wolontariuszy do pomocy i pracuję nad promocją wydarzenia w społeczności lokalnej.
  • FESTYN ZDROWIA to etap, w który zaangażowana jest cała szkoła: uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i cały personel. Polega na organizacji ogólnoszkolnego festynu zdrowia z udziałem zaproszonych gości (rodziców, mieszkańców, władz lokalnych, specjalnych gości, takich, jak producenci żywności ekologicznej czy lekarze).

Jednym z podstawowych założeń realizacji projektu „Czas na zdrowie” było uświadomienie wszystkim uczestnikom, że ekologiczna produkcja w gospodarstwie rolnym jest ważnym elementem powrotu do naturalnego sposobu życia.

Projekt „Czas na zdrowie” ma charakter cykliczny. Realizowany jest co roku od 2012 r. Za wskaźniki efektywności działań przyjęto liczbę szkół, które zorganizowały w swoich miejscowościach festyny zdrowia oraz liczbę osób, które wzięły udział w tych wydarzeniach. W 2017 r. festyny zdrowia pod hasłem „Czas na zdrowie” zorganizowano w 302 szkołach z całej Polski. Ponad 50 tysięcy osób obejrzało wyprodukowane specjalnie na tę okazję filmy edukacyjne mówiące o zasadach zdrowego trybu życia oraz rolnictwie ekologicznym. Wszyscy uczestnicy mogli również zapoznać się ofertą gospodarstw ekologicznych z ich okolicy oraz spędzić czas z rodziną i sąsiadami podczas grupowych zabaw i aktywności fizycznych.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska podczas organizacji projektu „Czas na zdrowie” nawiązała kontakt z kilkuset szkołami z całej Polski.

Więcej informacji: