Projekt „Domy Pozytywnej Energii” – TAURON Polska Energia

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2012

Grupa TAURON aktywnie działa na rzecz poprawy warunków życia dzieci z domów dziecka, realizując od 2005 roku akcję Domy Pozytywnej Energii. Skierowana jest ona do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu działania Grupy TAURON. Działania koordynuje Fundacja TAURON. W 2012 roku, w ramach konkursu, domy dziecka nadesłały prace w formie ilustrowanych książeczek pod tytułem „Przygody byczka Tauronka – Tauronek na tropie historii elektryczności”. Ich bohater jest maskotką Grupy TAURON, dzięki któremu najmłodsi poznają zawiłości branży energetycznej, również w aspekcie bezpieczeństwa. Finał akcji zorganizowano 11 października, pięć zwycięskich placówek odebrało czeki o wartości 50 tys. zł. Kapituła konkursu przyznała także dwie nagrody specjalne po 10 tys. zł.

Zobacz więcej