Projekt Diversity – Motorola Polska Electronics

Metryka praktyki

Firma: Motorola,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

W 2000 r. została podjęta decyzja o zwiększeniu liczby kobiet pracujących na stanowiskach inżynier oprogramowania we wszystkich ośrodkach oprogramowania Motoroli na świecie. W Polsce kobiety w zawodzie inżyniera oprogramowania stanowią bardzo nieliczną grupę, co wynika m.in. z faktu, że zawód ten jest tradycyjnie postrzegany jako męski. W roku 2000 na krakowskich uczelniach studia związane z informatyką kończyło zaledwie 2% kobiet. Dziewczęta tradycyjnie nie podejmowały studiów o profilu technicznym.

Celem projektu Diversity (z ang. różnorodność) jest zachęcenie młodych kobiet do rozważenia wyboru studiów informatycznych po zakończeniu edukacji w szkole średniej. Jedną z najważniejszych idei projektu jest przekonanie, że informatyka to dziedzina dla wszystkich, kobiet i mężczyzn, przy jednoczesnym założeniu, że w zespołach zróżnicowanych pracuje się lepiej i efektywniej. Diversity rozumiane jest w tym wypadku jako różnorodność wewnątrz zespołów ludzkich pracujących razem, czyli kobiet i mężczyzn, co wspomaga kreatywność, elastyczność, dostosowanie się do wymagań klienta, doświadczenie i efektywność.

W ramach programu Diversity krakowskie Centrum Oprogramowania Motoroli organizuje coroczne konkursy na stworzenie tematycznej strony internetowej. Do konkursu mogą przystąpić tylko mieszane grupy uczniów składające się przynajmniej w połowie z dziewcząt.

Od 2003 r. konkurs Diversity organizowany jest on-line, poprzez specjalną stronę projektu www.diversity.pl, na której znajdują się także wirtualne warsztaty techniczne pomocne w tworzeniu własnej strony, dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Pierwsza edycja konkursu adresowana była do czterech szkół w Krakowie.

Obecnie, dzięki stworzeniu strony internetowej, która jest głównym narzędziem komunikacji, w konkursie mogą brać udział szkoły średnie z całej Polski.

W 2005 r do konkursu zgłosiło się ponad 1600 uczniów z 240 szkół, przesyłając 185 gotowych stron internetowych. To jedenastokrotnie więcej niż w I edycji. W 2005 r. stworzone zostało także forum Diversity, na którym pracownicy Motoroli udzielali porad technicznych i odpowiadali na pytania uczestników.