Projekt „Career Turn”

Metryka praktyki

Firma: UBS Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2015

Celem projektu UBS Business Solutions Poland jest przekonanie pracodawców do włączania się w proces kształcenia oraz formowania oczekiwań kompetencyjnych względem przyszłych pracowników i wyposażenie pracowników w odpowiednie kwalifikacje. W ramach programu Career Turn wyróżniono 5 grup, do których jest adresowany: młodzi bez formalnego wykształcenia wyższego (do 25. roku życia), osoby dojrzałe (powyżej 45. roku życia), kobiety powracające do pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci, osoby niepełnosprawne, nauczyciele, którzy utracili zatrudnienie w oświacie. W 2015 r. po trzech edycjach programu już 40% uczestników pracuje. W sumie ponad 50% osób do tej pory znalazło zatrudnienie.