Projekt „Bezpieczna logistyka”

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2015

Aby dobrze kontrolować ryzyko operacji z wózkami widłowymi, Kompania Piwowarska postanowiła zadbać nie tylko o aspekty techniczne i organizacyjne, ale również o świadomość operatorów. W ramach projektu Bezpieczna logistyka firma m.in. wprowadziła dodatkowy moduł do szkolenia BHP, położyła nacisk na samokształcenie operatorów (przygotowano specjalne materiały edukacyjne), raz w roku sprawdza poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pokazujący znajomość podstawowych zasad bezpiecznej pracy z wózkiem widłowym.