Projekt „BARIERA Ochronna”

Metryka praktyki

Firma: Mostostal Warszawa,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2015

Celem projektu BARIERA Ochronna jest systemowe wprowadzenie rozwiązań z zakresu zabezpieczenia „słabego punktu” rusztowań i uniknięcie wypadków przy pracy. Zaproponowano 2 koncepcje rozwiązań technicznych – barierę (w 2 wariantach) oraz siatkę ochronną. Projekt jest realizowany przez Dział Badań i Rozwoju oraz Dział BHP Mostostalu Warszawa. Rozwiązanie będzie mogło zostać wdrożone w przedsiębiorstwach, w których prowadzone są prace na wysokości. Projekt otrzymał pozytywną ekspertyzę Instytutu Górnictwa, a także Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy przyznaną przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.