Programy Stypendialne Fundacji Eurocash

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Inwestując w rozwój młodego pokolenia, Grupa Eurocash udzielała wsparcia finansowego ramach programów stypendialnych Fundacji Eurocash.

W programie wspierania rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów szkół średnich oraz studentów, wywodzących się z rodzin o skromnych możliwościach finansowych stypendium przyznawane jest najlepszym kandydatom wyłonionym na zasadzie konkursu. Stypendia przyznawane są na jedną edycję programu, a po jej upływie można się o nie ubiegać ponownie.

W programie opiekuńczym dla dzieci osieroconych przez jednego lub obu rodziców stypendium przyznawane jest bez dodatkowych wymogów, do czasu ukończenia nauki w szkole średniej. W obu grupach programowych stypendia wypłacane są w comiesięcznych transzach przez cały rok szkolny lub akademicki.

W IX Edycji programu wspierania rozwoju utalentowanej młodzieży z niezamożnych środowisk przyznano 173 stypendia, a we wszystkich edycjach łącznie 1212. Stypendium opiekuńczym w roku 2021 objęto 32 dzieci.