Programy stypendialne Fundacji Eurocash

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Od 2013 r. Grupa Eurocash  prowadzi programy stypendialne Fundacji Eurocash dla dzieci pracowników oraz dzieci personelu franczyzobiorców i partnerów. W programie wspierania rozwoju przyznaje stypendia szczególnie uzdolnionym uczniom szkół średnich oraz studentom z rodzin o skromnych możliwościach finansowych (w 2022 r. przyznano 153 stypendia, a przez 10 lat trwania programu – 1365 o łącznej wartości 7 mln zł). W programie opiekuńczym Grupa wspiera dzieci osierocone przez jednego lub oboje rodziców – bez dodatkowych kryteriów (w 2022 r. stypendium otrzymały 44 osoby). Praktyka adresuje problem ograniczonych środków na rozwój i edukację dzieci, wyrównuje szanse, ułatwia życiowy start i realizację pasji. Stypendium talentowe otrzymują najlepsi kandydaci, natomiast stypendium opiekuńcze przyznawane jest bez dodatkowych wymogów, do czasu ukończenia nauki w szkole średniej o wybranym profilu. W obu grupach programowych stypendia wypłacane są w comiesięcznych transzach przez cały rok szkolny lub akademicki. Praktyka Eurocash pozwala realizować cele walki z ubóstwem, wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych i ułatwienia życiowego startu oraz godnej pracy.

https://stypendia.grupaeurocash.pl/