Programy rozwojowe dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: Cellnex Poland,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Każdy z pracowników Cellnex Poland miał możliwość uczestniczenia w 2022 r. w programie rozwojowym polegającym na poznawaniu swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Pracownicy byli także zachęcani do przygotowania indywidualnych planów rozwoju w oparciu o metodologię 70/20/10, czyli 10% nauki opartej na szkoleniach i kursach, 20% informacji zwrotnych, porad i wyjaśnień od kolegów oraz 70% nauki opartej na codziennie wykonywanych obowiązkach. Podczas tworzenia planów pracowników wspierali menadżerowie. W 2022 r. indywidualne plany rozwoju zostały przygotowane przez 99% pracowników.