Programy mentoringowe

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Programy mentoringowe wdrażane w firmie Rödl & Partner mają na celu wspieranie rozwoju zarządzających w nowej roli, przyspieszenie ścieżki kariery poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego budowania biznesu i działania w branży. Kształtowaniu podlegają nie tylko kompetencje biznesowe, ale także umiejętności zarządzania ludźmi, efektywnością i własnym dobrostanem. Program jest przygotowany z zachowaniem międzynarodowych standardów planowania i wdrażania programów mentoringowych. Uczestnicy mają zapewnione szkolenia i wsparcie organizatorów oraz superwizora. Pracownicy mogli poznać lub utrwalić zasady udzielania pierwszej pomocy w niestandardowy sposób. Szkolenie VR jest uzupełnieniem tradycyjnych szkoleń z pierwszej pomocy. Indywidualny tok szkoleń pozwala na efektywne ich przeprowadzenie w placówce wymagającej ciągłości obsługi pacjenta. Dołączając do programu zarządzający mają dostęp do wsparcia merytorycznego doświadczonych kolegów. Mogą lepiej przygotować się do nowej roli.