Programy mentoringowe dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: Avon Operations Polska,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Avon Operations Polska prowadzi kilka programów mentoringowych dla pracowników: #STEPUP, Talk2Learn, Meet2Learn i Mentoring w Workday. Umożliwia im też korzystanie z LinkedIn Learning i udział w wydarzeniach organizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. w webinarach czy programie mentoringowym „Pod Rękę”. Flagowym programem firmy są Orły Supply Chain, w którym pracownicy nagradzani są za pomysły na usprawnienia w różnych obszarach działalności organizacji. W programie pracownicy mogą otrzymywać nagrody kwartalne oraz roczną. Średnio w kwartale nominowanych jest ok. 50 projektów, a w edycji z 2022 r. nagrody otrzymało 7 projektów.