PROgramu wsparcia kształcenia zawodowego

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Realizacja PROgramu wsparcia kształcenia zawodowego polega na współpracy PGE z lokalnymi szkołami branżowymi i technikami, które kształcą w zawodach związanych z sektorem energetycznym. Współpraca obejmuje:

  • Tworzenie klas patronackich,
  • Organizację praktycznej nauki zawodu (zajęcia i praktyki zawodowe) połączoną z wizytami w oddziałach firmy,
  • Przygotowanie do zdobycia wybranych uprawnień kwalifikacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów dla uczniów,
  • Dodatkowe szkolenia dla uczniów i nauczycieli,
  • Ufundowanie stypendiów dla najlepszych uczniów,
  • Wsparcie modyfikacji programów nauczania,
  • Udział w spotkaniach rekrutacyjnych i akcjach promujących daną szkołę, co ma na celu pozyskiwanie uczniów w ramach naboru do klas pierwszych oraz szeroko rozumianą promocję kształcenia zawodowego.

Uczniowie szkół mają zapewnione praktyki w realnym środowisku pracy, co następnie skraca okres adaptacji do pracy. Pierwsze klasy patronackie zostały utworzone w roku szkolnym 2018/2019.