Programu Etycznego Grupy Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Celem Programu Etycznego Grupy Polpharma jest zbudowanie kultury etycznej w organizacji, a jego najważniejszym elementem – ustanowienie Kodeksu Etyki. Prace przebiegały w dialogu z pracownikami, były wsparte działaniami edukacyjnymi i komunikacyjnymi. Powołano Komitet Sterujący i Zespół ds. Ustanowienia Programu Etycznego, złożony z przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej i kluczowych obszarów. Sponsorami projektu byli przedstawiciele Rady Nadzorczej. W spotkania edukacyjne i konsultacje zaangażowało się prawie 2 tys. pracowników spółek Grupy – wypełniając anonimowy kwestionariusz, oceniali oni kulturę etyczną firmy i wskazywali zagadnienia, które powinny zostać ujęte w Kodeksie i założeniach Programu Etycznego.