Programu edukacyjnego Oracle Academy – Oracle Polska

Metryka praktyki

Firma: Oracle Polska,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2013

Założeniem Programu edukacyjnego Oracle Academy prowadzonego przez Oracle Polska jest wspieranie procesu dydaktycznego w szkołach wszystkich szczebli w Polsce. Nauczyciele i wykładowcy mogą korzystać z przygotowanych materiałów szkoleniowych, włączając je w standardowy program nauczania. Otrzymują również zniżki na szkolenia i egzaminy związane z rynkiem IT. Pracownicy firmy angażują się w rozwój projektu, organizując spotkania ze studentami i uczniami, dając im możliwość kontaktu z ekspertami i poszerzania swojej wiedzy.