Programu Edukacji Morskiej – Grupa LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Główną ideą wspieranego przez Grupę LOTOS od 2011 roku Programu Edukacji Morskiej jest edukacja młodych gdańszczan na temat morskiej historii miasta, ekologii i ochrony Bałtyku oraz zapoznanie ich z żeglarstwem. Każdego roku wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów odbywają kilkugodzinne edukacyjne rejsy po Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. W ramach Programu Edukacji Morskiej realizowany jest również konkurs o tematyce ekologicznej. W 2011 roku został przeprowadzony pod hasłem „Bałtyk pod ochroną” i był skierowany do szkół gimnazjalnych w całym województwie pomorskim. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości młodzieży na otaczające ją środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakimi dotknięte jest Morze Bałtyckie. Konkurs zorganizowano przy merytorycznej współpracy z partnerami Grupy LOTOS – Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską IOUG. Nagrodami dla laureatów były wakacyjne dwutygodniowe rejsy po Zatoce Gdańskiej na jachtach Programu Edukacji Morskiej oraz całodniowe szkolenie w Stacji Morskiej w Helu i w tamtejszym fokarium. Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską.