Programu dla Kobiet „Bez cukru”

Metryka praktyki

Firma: Bank Pekao SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

Misją Programu dla Kobiet „Bez cukru” realizowanej przez Bank Pekao jest wspieranie i inspirowanie kobiet do rozwoju w życiu i w biznesie. Cele strategiczne programu to: rozwój kompetencji, digital i innowacje oraz wsparcie dla mam. Główne działania podejmowane w 2021 roku były skoncentrowane wokół obszarów związanych z rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych kobiet. Odbyło się blisko 50 różnych aktywności tj. webinary, szkolenia, sesje Action Learning oraz ponad 70 godzin szkoleniowych online dotyczących m.in. rozwoju umiejętności osobistych, wzmacniania kompetencji, pokonywania własnych ograniczeń, budowania wizerunku i marki osobistej. Prelegentki z Pekao wzięły udział w „Perspektywach Women in Tech Days” – jednym z najważniejszych wydarzeń rynkowych skierowanym do kobiet zainteresowanych nowoczesną technologią. W wydarzeniu uczestniczyło 60 pracowniczek Banku. Program zajął nagrodę główną w niezależnym konkursie „HR of change” w kategorii Zarządzania Zmianą. Jest to szczególna inicjatywa, która ma na celu tworzyć i wzmacniać społeczność kobiet. W wydarzeniach wewnętrznych wzięło udział 1225 uczestników i uczestniczek, a w zewnętrznych 851.