Programu 60+ – Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Celem Programu 60+, zainicjowanego i realizowanego przez Pelion jest aktywne działanie na rzecz obniżenia całościowych kosztów terapii lekowych dla osób po 60. roku życia. Program skupia farmaceutów, negocjatorów cen, analityków, specjalistów ds. monitorowania rynku; funkcjonuje w ponad 2 tys. aptek w całej Polsce. W jego ramach podejmowane są działania mające na celu z jednej strony obniżenie cen lekarstw dla ludzi po 60. roku życia, z drugiej zaś podniesienie świadomości na temat różnic w cenach leków i możliwości korzystania z tańszych zamienników. Zainicjowano także kampanię promującą aktywne postawy osób starszych – powołano Bank Aktywności Seniorskich gromadzący informacje na temat wydarzeń dla seniorów i przeprowadzono akcję, podczas której uczono podstaw udzielania pierwszej pomocy. Wydawany jest również „Magazyn 60+”, dostosowany w formie i treści do potrzeb seniorów. W programie wzięło udział przeszło 1,3 mln osób po 60. roku życia, ponad 3 tys. leków objęto monitoringiem cen, co przelicza się na ponad 154 mln zł oszczędności uczestników Programu 60+.