Program „Zdrowie w biurze”

Metryka praktyki

Firma: Savills Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Realizując działania w ramach 3 Celu Zrównoważonego Rozwoju, firma Savills Polska wprowadziła na wiosnę 2021 r. program „Zdrowie w biurze”. W roku 2021 odbyły się dwie edycje przedsięwzięcia: wiosenno-letnia oraz jesienno-zimowa. W ramach programu wprowadzono sezonowy kalendarz aktywności mających na celu promocję zdrowego stylu życia, zdrowych nawyków żywieniowych, wellbeingu, aktywności fizycznej oraz zrównoważonego funkcjonowania w biurze i mieście. Program odegrał bardzo ważną rolę w integracji podczas powrotu do biura oraz prewencji zdrowotnej. Firma mierzyła ilość osób uczestniczących w poszczególnych aktywnościach. Po każdej edycji programu została przeprowadzona ankieta badająca satysfakcję pracowników. Wyniki ankiety były podstawą do tworzenia aktywności w kolejnej edycji programu.