Program Zarządzania Zgodnością w Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2013

Program Zarządzania Zgodnością w Orange Polska ma zapewnić kompatybilność działań firmy z prawem oraz jej wewnętrznymi zasadami, a także ograniczyć ryzyko postępowania niezgodnego z prawem. W spółce powołani zostali chief compliance officer oraz compliance officer, kierujący Biurem Zarządzania Zgodnością; ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowości działania firmy w zakresie compliance. Program został zaadaptowany do obecnie funkcjonujących procesów dla poszczególnych obszarów w Orange Polska tak, aby wspierać ich prawidłowe funkcjonowanie. Stanowi również skuteczne narzędzie efektywnego zarządzania ryzykami non-compliance poprzez definiowanie, wykrywanie, monitorowanie oraz podejmowanie działań prewencyjnych i zaradczych. W ramach programu m.in. wdrożono Politykę Antykorupcyjną, przeprowadzono szkolenia dla pracowników, zorganizowano Dzień Zarządzania Zgodnością. Dodatkowo pracownicy Orange Polska, korzystając z dedykowanych kanałów, mogą zgłaszać swoje obawy lub zwrócić się o poradę w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa, nie obawiając się jednocześnie represji czy aktów dyskryminacji.